កម្មវិធីរចនារូបភាព Adobe Photoshop រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុកាល ២៨ ឆ្នាំហើយ ចាប់តាំងពីការបង្កើតនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ១៩៩០ ដោយស្ថាបនិក Thomas និង John Knoll

អ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធី Adobe លោក Vlad Morarium បាននិយាយថា “ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាត AI (Artificial Intelligence) គឺដើម្បីស្កេនរកមើលពីសញ្ញាក្លែងក្លាយដែលមាននៅលើរូបភាពដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេ។”

AI អាចបង្ហាញពីរូបភាពណាដែលត្រូវបានគេដាក់បន្ថែម ឬ កាត់ចេញនៅពេលណា និងនៅត្រង់ចំណុចណានៃរូបភាព។

លោក Morarium បានចំណាយពេល ១៤ ឆ្នាំ ដើម្បីស្រាវជ្រាវពីវិធីពិនិត្យមើលរូបភាពក្លែងក្លាយ។ គាត់ថែមទាំងបានរៀបចំឱ្យកម្មវិធី Artificial Intelligence អាចពិនិត្យចំណុច ៣ សំខាន់នៅលើរូបភាពក្នុង Adobe Photoshop ដែលរួម៖

១. ការតភ្ជាប់រវាងរូបភាពពីរខុសគ្នា

២. ការ copy ឬ move រូបភាពពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀត

៣. ការកាត់ចោលផ្នែកណាមួយនៃរូបភាព ហើយដាក់បំពេញមកវិញដោយរូបភាពផ្សេង។

ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមហ៊ុន Adobe Photoshop បានព្រមានថា គ្មានបចេ្ចកវិទ្យាណាមួយដែលអាចផ្តល់នូវប្រព័ន្ធបញ្ជាក់ការពិតបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេ៕

ប្រភព៖ bbc

អត្ថបទដោយ៖ Ciel

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
សួស្តី! ខ្ញុំជាអ្នកសរសេរអត្ថបទឱ្យ Apamat.com និងប្រែសម្រួលអត្ថបទណាទាក់ទងនិងអ្នកជំនួញល្បីៗ ជាពិសេសរបៀបក្នុងការសម្រេចជោគជ័យ ព្រមទាំងបទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់ពួកគេផងដែរ។ សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ និងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកក្នុងការអានអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ៕