អ្នកស្រី Helena Morrissey គឺជាស្រ្តីដ៏កំពូលម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាទឹកប្រាក់ជាង $1 trillion របស់ក្រុមហ៊ុន  Legal and General Investment Management

បច្ចុប្បន្ន អ្នកស្រី មានអាយុ ៥២ ឆ្នាំ និងបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលអំពី ស្រ្តីនៅក្នុងកម្លាំងការងារ និងភាពជាប្រធានគម្រោងចម្រុះយេនឌឺ។ លោកស្រី Helena Morrissey ព្រមទាំងភរិយាឈ្មោះ Richard Morrissey មានកូនរហូតដល់ ៩ នាក់ ប្រុស ៣ ស្រី ៦ អាយុចាប់ពី ៩ ដល់ ២៦ ឆ្នាំ។

នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ Morrissey បានសរសេររៀបរាប់អំពី ភាពខ្លាំងរបស់ស្រ្តីនៅកន្លែងការងារ និងលើកពីចំណុចសំខាន់ ៣ ដែលអ្នកមិនត្រូវរារែក៖

១. ផ្តោតទៅលើភាពខ្លាំងរបស់អ្នក

លោកស្រី Helena Morrissey និយាយថា បើសិនចៅហ្វាយរបស់អ្នកមិនអនុញ្ញាតិឱ្យអ្នកធ្វើការងារដោយខ្លួនឯង វាប្រហែលជាពេលដែលអ្នកត្រូវចាកចេញទៅរកក្រុមហ៊ុនណាដែលផ្តល់តម្លៃជាងនេះ។

២. រកវិធីផ្សេងធ្វើការ

ច្បាស់ណាស់ថា ចៅហ្វាយនាយចូលចិត្តដំណោះស្រាយ ហើយបើសិនជាអ្នកដឹងពីរបៀប work smart អ្នកមិនត្រូវខ្លាចក្នុងការផ្តល់យោបល់វិជ្ជមានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឡើយ។

៣. ត្រូវចេះប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅកន្លែងធ្វើការ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពុះបំបែកភ្នំ រឿងដែលសំខាន់អ្នកត្រូវមានមនុស្សគាំទ្រអ្នក ជាពិសេស មនុស្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអ្នក។

“អ្នកត្រូវភ្ជាប់មិត្តភាពជាមួយមនុស្សដែលត្រៀមប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ពួកគេដើម្បីជួយអ្នកឱ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនលទ្ធផល” Helena Morrissey

ប្រភព៖ cnbc

អត្ថបទដោយ៖ Ciel

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
សួស្តី! ខ្ញុំជាអ្នកសរសេរអត្ថបទឱ្យ Apamat.com និងប្រែសម្រួលអត្ថបទណាទាក់ទងនិងអ្នកជំនួញល្បីៗ ជាពិសេសរបៀបក្នុងការសម្រេចជោគជ័យ ព្រមទាំងបទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់ពួកគេផងដែរ។ សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ និងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកក្នុងការអានអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ៕