ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford ចាប់ដៃគ្នាជាមួយ Baidu ដើម្បីផលិតរថយន្តវៃឆ្លាត

497

មួយរយៈកន្លងមកនេះ មានក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកមួយចំនួនបានស្ទុះស្ទារក្នុងការបណ្ដាក់ទុនក៏ដូចជាការចាប់ដៃគូរជាមួយក្រុមហ៊ុននាំមុខល្បីៗរបស់ប្រទេសចិន។

ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃទី ១៨ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិក Google វិនិយោគប្រាក់ ៥៥០ លានដុល្លារទៅដល់ក្រុមហ៊ុន JD.com ដើម្បីប្រកួតប្រជែងកាន់កាប់ទីផ្សារជាមួយ Alibaba និងក្រុមហ៊ុន Amazon ផងដែរ។

Ford Motor Co ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកទី២ ខាងផលិតរថយន្ត បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណេត Baidu Inc ដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI (artificial intelligence) និងបង្កើតប្រព័ន្ធវៃឆ្លាតនៅក្នុងរថយន្ត។

ក្រុមហ៊ុន Ford នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងនិងការកំសាន្តរួមជាមួយនិងប្រព័ន្ធស្រូបសម្លេង DuerOS របស់ក្រុមហ៊ុន Baidu នៅក្នុងរថយន្តថ្មីរបស់ខ្លួន។

ប្រព័ន្ធស្រូបសម្លេង DuerOS នឹងអាចឱ្យម្ចាស់រថយន្តបញ្ជារថយន្តរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាសសម្លេង និងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងទទួលបានពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ។

នៅឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុន Baidu និង Ford ធ្លាប់បានចាប់ដៃគ្នាម្តងរួចមកហើយក្នុងការវិនិយោគប្រាក់ ១៥០ លានដុល្លារលើក្រុមហ៊ុន Velodyne ដែលអភិវឌ្ឍកម្មវិធីធ្វើឱ្យរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯង (self-driving cars)៕

ប្រភព៖ Reuters

អត្ថបទដោយ៖ Ciel

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
សួស្តី! ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទឱ្យ Apamat.com និងប្រែសម្រួលអត្ថបទណាទាក់ទងនិងអ្នកជំនួញល្បីៗ ជាពិសេសរបៀបក្នុងការសម្រេចជោគជ័យ ព្រមទាំងបទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំយល់ថា ការធ្វើអាជីវកម្មគឺជាថ្នាំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលអាចកែប្រែទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងមនុស្សនិងមនុស្ស។ សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ និងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកក្នុងការអានអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ៕