នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ជួនកាលបង្ហាញពាក្យ “slide-to-answer” នៅពេលមានការ call ចូល ប៉ុន្តែ ពេលខ្លះវាបែរជាលោតពាក្យ accept (ទទួលការហៅចូល) និងពាក្យ decline (បដិសេធការហៅចូល) នេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុ៖

១. ប្រសិនបើអេក្រង់ iPhone បិទសោរ វានឹងលោតពាក្យថា “slide-to-answer” នៅពេលមានអ្នកហៅចូល។

២. ប្រសិនបើអេក្រង់ iPhone មិនទាន់បិទសោរ​ វានឹងលោតពាក្យថា accept និង decline នៅពេលមានការហៅចូល។

ម្យ៉ាយវិញទៀត បើសិនជា iPhone របស់អ្នកបិទសោរ បន្ទាប់មកមានអ្នក call ចូល ហើយអ្នកចុចប៉ូតុង sleep ផ្នែកខាងស្ដាំ នោះវានិងបញ្ឈប់សម្លេងរោទ៍ ឬ រំញ័រ លើកទីមួយ ហើយបើសិនជាអ្នកចុចប៉ូតុង sleep ជាលើកទីពីរ នោះវានឹងបញ្ចប់ការហៅចូលភ្លាម។

ប្រភព៖ businessinsider

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Ciel

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
សួស្តី! ខ្ញុំជាអ្នកសរសេរអត្ថបទឱ្យ Apamat.com និងប្រែសម្រួលអត្ថបទណាទាក់ទងនិងអ្នកជំនួញល្បីៗ ជាពិសេសរបៀបក្នុងការសម្រេចជោគជ័យ ព្រមទាំងបទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់ពួកគេផងដែរ។ សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ និងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកក្នុងការអានអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ៕