កំណត់ជីវិតខ្លួនឯងតាមអាជីពទាំងបួន: ធ្វើការឲ្យគេ ធ្វើការឲ្យខ្លួនឯង ម្ចាស់ជំនួញ និងអ្នកវិនិយោគ

2646

ជាក់ស្តែងមនុស្សម្នាក់ៗតែងមានគោលដៅសំរាប់អ​នាគតរបស់ខ្លួ​នឯង មួយវិញទៀត វាពិតជាសំខាន់សំរាប់​និស្សិត​​ដែលកំពុងជិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ។ ចំពោះអាជីពទាំង៤ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺថា តើយើងចង់​កំណត់​ខ្លួ​នឯងអោយក្លាយជានរណា? បើយោងទៅតាម សៀវភៅរបស់លោក Robert Kiyosaki  ការកំណត់ខ្លួនឯងមាន៤យ៉ាងគឺ ធ្វើការឲ្យគេ ធ្វើការដោយខ្លួនឯង ម្ចាស់ជំនួញ និងអ្នកវិនិយោគទុន។

១. អ្នកធ្វើការអោយគេ៖ គ្មានហានិភ័យខ្ពស់ គ្រាន់តែយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេកំណត់អោយយើងធ្វើ ប៉ុន្តែវាក៏មិនមានប្រាក់កំរៃខ្ពស់ និងមិនសូវមានភាពរីកចម្រើនព្រោះយើងមិនសូវមានភាពប្រកួតប្រជែង​​ជាមួយនិងសង្គមខាងក្រៅ។ តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរមានភាពឆ្លាតវៃចំពោះការងាររបស់ខ្លួន ព្យាយាមពង្រឹង​និង​ព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីសំរាប់អភិវឌ្ឍខ្លួន។

២. អ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯង​៖ ការងារនេះគឺជាការងារដោយសេរីភាព យើងធ្វើដោយការ​ពេញចិត្តចំពោះគំរោងដែលយើងព្រមទទួលទៅធ្វើ ប៉ុន្តែវាក៏មិនស្ថិតស្ថេរដែរ ពីព្រោះពេលខ្លះយើងក៏មានគំរោង​ធ្វើ​ និងពេលខ្លះមិនមាន។ វាសេរីភាព មិនមានសំពាធ ប៉ុន្តែកំរៃក៏ទៅតាមនិងដែរ។

៣. ម្ចាស់ជំនួញ៖​ គ្រាន់តែលឺពាក្យថាម្ចាស់ វាប្រាកដជាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើន ពីព្រោះជាម្ចាស់មាន​ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដូច្នេះយើងត្រូវមានចំនេះដឹងខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង។ ជាម្ចាស់មានហានិភ័យខ្ពស់ និងតម្រូវអោយមានដើមទុនសំរាប់បង្កើតនូវជំនួយ និងក្រុមហ៊ុន។ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងក៏មាន​មហាសេដ្ឋី​មួយចំនួន​ក៏​បានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីបុគ្គលិក អោយទៅជាម្ចាស់ជំនួញ។

៤. អ្នកវិនិយោគទុន៖ ចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះ ត្រូវមានភាពបត់បែន និងត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃសំរាប់ការ​វិភាគ ដើម្បីអោយការវិនិយោគ ទទួលបានចំណូលមកវិញ។ អ្នកវិនិយោគក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងផងដែរ ដូច្នេះត្រូវមានការពិចារណាខ្ពស់មុននិងយើងសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។

បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្ហាញនូវមុខងារទាំង៤ សំរាប់គោលដៅរបស់យើង។ គ្រប់មុខងារតែងមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ ប៉ុ​ន្តែពួកយើងគួរដើរមួយជំហាន ទៅមួយជំហាន សំរាប់មុខងារទី៣ និង ទី៤៕

អត្ថបទដោយ៖ Mr. Frey

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ និងអ្នកទីផ្សារឲ្យគេហទំព័រ apamat.com ហើយខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការជាអ្នកទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក ហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីការធ្វើជំនួញ ជាមួយអ្នក។