ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Toyota វិនិយោគប្រាក់ 500 លានដុល្លារទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Grab

1260

ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ជប៉ុន Toyota បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងវិនិយោគប្រាក់ 500 លានដុល្លារទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មហៅតាក់ស៉ី Uber។ ការបោះលុយចូលក្នុងក្រុមហ៊ុន Uber របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារហៅតាក់ស៉ីដោយប្រើរថយន្តបើកបរស្វ័យប្រវត្តិកាន់តែរីកធំឡើង។

 

ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Toyota ទើបតែវិនិយោគប្រាក់ចំនួន 1 ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Grab ក៏ដោយ គេជឿថា Toyota កំពុងតែចង់អភិវឌ្ឍន៍រថយន្តស្វ័យបើកបរ និងវិនិយោគក្នុងការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា Google និង Alibaba ជាដើម៕

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ និងអ្នកទីផ្សារឲ្យគេហទំព័រ apamat.com ហើយខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការជាអ្នកទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក ហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីការធ្វើជំនួញ ជាមួយអ្នក។