រដ្ឋាភិបាលសឹង្ហបុរី បានបង្កើតកម្មវិធីផ្គូរផ្គងអ្នកវិនិយោគ និងអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗ មួយទៀតដល់ប្រជាជន

1583
Minister for Finance and Chairman of the National Research Foundation Heng Swee Keat speaking at the opening of the Singapore Week of Innovation and Technology on Sept 17, 2018.ST PHOTO: GAVIN FOO

សឹង្ហបុរី៖ ឥឡូវនេះ អ្នកវិនិយោគ និងក្រុមអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗ (start-ups) អាចស្វែងរក និងទាក់ទងគ្នាតាមរយៈអនឡាញ ដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Startup SG Network ហើយវាក៏ជាកម្មវិធីថ្មីមួយទៀត សម្រាប់ជួយជ្រុំជ្រែងអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗរបស់សឹង្ហបុរីផងដែរ។

 

វាត្រូវបានសម្ភោធនៅក្នុងកម្មវិធី Singapore Week of Innovation and Technology កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ។ កម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសឹង្ហបុរីនេះ អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗនៅក្នុងស្រុកដែលរកស៉ីលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាង៣០ប្រភេទ ដាក់បង្ហោះព័ត៌មាន(profile) របស់ខ្លួន ហើយស្វែងរកដៃគូ និងធ្វើការព្រៀមព្រៀងរកស៉ីជាមួយគ្នា។  

សហគ្រាសរបស់សឹង្ហបុរី បាននិយាយថា កម្មវិធីនេះ នឹងមានភាពទាក់ទាញតាមរយៈលក្ខណៈពិសេសៗដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ហើយម៉ាស់ីនសិក្សាបន្ថែមដូចជា ប្រអប់ផ្ញើសារ ហើយនឹងប្រអប់ផ្តល់យោបល់ កំពុងតែស្ថិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍។

“កម្មវិធីនេះ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មី និងជួយដល់អ្នកដែលចុះឈ្មោះប្រើសេវា បង្កើតការទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព”។ សហគ្រាសសឹង្ហបុរី បាននិយាយដូច្នេះ។

Platform នេះមានអស័យដ្ឋាន www.startupsg.net៕

ប្រភព៖ Straitstimes

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ និងអ្នកទីផ្សារឲ្យគេហទំព័រ apamat.com ហើយខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការជាអ្នកទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក ហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីការធ្វើជំនួញ ជាមួយអ្នក។