ការចំណាយសរុបលើការទិញ Franchises នៃយីហោហាងអាហារធំៗនៅលើលោក

3907

អត្ថបទនេះគឺ សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរកមើលឱកាសទិញសិទ្ធបើកហាងអាហារយីហោល្បីៗនៅលើលោក។ ការទិញសិទ្ធមកបើកបន្ត ឬដែលគេចូលចិត្តហៅថា franchising វាអាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវជម្រើសជាច្រើន មានហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាប និងមានការជួយជ្រុំជ្រែងពីក្រុមហ៊ុនម្ចាស់យីហោដែលជោគជ័យស្រាប់។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាការចំណាយសរុបដែលអ្នកត្រូវចំណាយបើអ្នកចង់ទិញយីហោហាងអាហារទាំងនោះមកបើកបន្ត។

១. ហាង Subway

ចំណាយសរុបប្រហែល $105,800 ទៅ $393,600

Subway ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលក់តាម App ដែលជាទម្រង់អាជីវកម្មមួយដែលចំណាយតិច ហើយអ្នកអាចបើកហាងបានបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុនធំក្នុងរយៈពេល 7ខែ។ 

២. McDonald’s

ចំណាយសរុបប្រហែល $1,013,000 ទៅ $2,185,000 

ក្រៅពីមានតម្លៃទិញសិទ្ធថ្លៃ McDonald’s ទាមទារឲ្យអ្នកដែលសុំទិញសិទ្ធ មានទ្រព្យសកម្មយ៉ាងតិចកន្លះលានដុល្លារ ហើយនៅមានការត្រួតពិនិត្យលទ្ធភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

៣. Starbucks

ចំណាយសរុបប្រហែល $315,000

ដូចដែលអ្នកបានស្គាល់ហើយ Starbucks ជាយីហោហាងកាហ្វេមួយដ៏ល្បីនៅលើលោក ហើយនៅកម្ពុជាក៏កំពុងល្បីខ្លាំងដែរ។

៤. Pizza Hut

ចំណាយសរុបប្រហែល $297,000 ទៅ $2,109,000

អ្នកទិញសិទ្ធមកបើក ត្រូវបង់សួយសារ 6% នៃការលក់ និង 3%ទៀតទៅលើការចូលមូនិធិធ្វើទីផ្សារ ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំ។

៥. Burger King

ចំណាយសរុបប្រហែល $316,100 ទៅ $2,660,600 

Burger King ផ្តល់ជូនថ្នាក់បង្រៀន និងបង្វឹកបុគ្គលិកដល់អ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធឲ្យបើកហាង។ 

៦. Domino’s

ចំណាយសរុបប្រហែល $119,950 ទៅ $461,700

រាប់ត្រឹមត្រីមាសទី1 ក្នុងឆ្នាំ 2017 Domino លក់សិទ្ធឲ្យអ្នកបើកហាងបន្តបាន 14,000 ហាងជុំវិញពិភពលោក។

៧. Dairy Queen

ចំណាយសរុបប្រហែល $1,083,525 ទៅ $1,850,425

ប្រភព៖ Foxbusiness

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទ និងអ្នកទីផ្សារឲ្យគេហទំព័រ apamat.com ហើយខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការជាអ្នកទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក ហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអំពីការធ្វើជំនួញ ជាមួយអ្នក។