រឿងរ៉ាវខ្លះពីធនាគារក្នុងស្រុកដែលប្រជាជនកម្ពុជាតែងមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់

4652

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជា​ក្រុមហ៊ុន​មហាជន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មាន​កម្រិត ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង តាម​ប្រព័ន្ធ​ច្បាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា បាន​ចាប់​បដិសន្ឋិ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៩៣ ក្នុង​នាម​ជា​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ ដែល​មាន​ទិស​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​មុខ​របរ​ខ្នាត​តូច​បំផុត និង​ខ្នាត​តូច តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន ។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០០០ ធនាគារ អេស៊ីលីដា បាន​ទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជា​ធនាគារ​ឯកទេស ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០០៣ ធនាគារ អេស៊ីលីដា បាន​ទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ដែល​ធ្វើឱ្យ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា មាន​លទ្ធភាព​បំពេញ​ទៅ​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន​នូវ​សេវា​ធនាគារ​បាន​ទូទៅ និង​ទូលំ​ទូលាយ​ថែម​ទៀត ហើយ​ក៏​បាន​ប្តូរ​ឈ្មោះ​ជា​ផ្លូវ​ការ​មក​ជា “ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី” ។

ភាគទុនិក

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​ការ​រួម​ចំណែក​ភាគហ៊ុន​ចំនួន ៥១% ដោយ​ភាគទុនិក​កម្ពុជា រួម​ជា​មួយ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​ក្នុង​នោះ​ផង​ដែរ ហើយ​ចំណែក​ដែល​នៅ​សល់ ៤៩% ទៀត​កាន់​កាប់​ដោយ ៖ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (១៨,២៥%), COFIBRED (១២,២៥%), ORIX Corporation (១២,២៥%), និង​មូលនិធិ​វិនិយោគ​បី​គ្រប់គ្រង​ដោយ Triodos Investment Management គឺ Triodos Sustainable Finance Foundation, Triodos Fair Share Fund, និង Triodos Microfinance Fund (៦,២៥%) ។

បុត្រសម្ព័ន្ធ និង សាខាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ចំនួន ៥ គឺ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវអេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ីវិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដាអេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី, និង​អេស៊ីលីដា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មីយ៉ាន់ម៉ា ។ នៅ​ចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ធនាគារអេស៊ីលីដា បាន​ពង្រីក​បណ្ដាញ​ប្រតិបត្តិការ​រហូត​ដល់ ២៦២​សាខា គ្រប​ដណ្តប់​គ្រប់​ខេត្ត-​រាជធានី ។

សេវាកម្ម

បច្ចុប្បន្ន​ធនាគារ អេស៊ីលីដា មាន​បម្រើ​សេវា​ដូចជា ៖ សេវា​ធនាគារ​អេឡិចត្រូនិកសេវា​ឥណទានសេវា​បញ្ញើ-សន្សំសេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសសេវា​ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្មសេវា​ចាត់ចែង​សាច់​ប្រាក់សេវា​ប្តូរ​ប្រាក់ រួម​ទាំង​សេវា​ធនាគារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ទៀត ។

ការប្រែប្រួល

កាលពីថ្ងៃច័ន្ទធនាគារ Acleda បានប្រកាសនឹងចេញលក់ភាគហ៊ុន ២៥%នៃសមាគម​បុគ្គលិក​អេស៊ីលីដាដែលហៅកាត់ថា (ASA, Plc.) ជាសាធារណ: នៅខែក្រោយហើយការដោះដូរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយ:ក្រុមហ៊ុន Cambodia Securities Exchange (CSX) ដែលជាក្រុមហ៊ុនជួយដូរភាគហ៊ុនធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ភាគហ៊ុន ASA គឺជាភាគហ៊ុនធំលំដាប់ទីពីរបន្ទាប់ពីភាគហ៊ុន Financial Trust ក្នុងនោះមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនច្រើនជាង ១០,០០០ ដែលសុទ្ធសឹងជាបុគ្គលិកដែលបម្រើការក្នុងធនាគារ Acleda៕

ផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគីជាអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងគេហទំព័រ apamat.com ។ ចំពោះខ្ញុំការសរសេរអត្ថបទគឺជារឿងរីករាយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនោះគឺ ការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ជំនាញ និង គតិបណ្ឌិតល្អៗដល់មិត្តអ្នកអានទុកជាចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់។